Personuppgifter

Finrummet AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Finrummet AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte som du enkelt kan avböja dig från. Vi lämnar aldrig ut uppgifterna till tredje part. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas